Đại lý ủy quyền

LOA của Polytech International INC.

LOA của Công ty TNHH chuỗi cung ứng Yingdian (Thượng Hải)